?z?i??Ni???i???i???????i???????i?? ?i??Ni??N??????????? ?s?i??Ni???i??N?Ni?????i?? ?sN?????Ni??N? ?i???????i?????? ?z ?i??Ni??N?N??i???? ?z?i??Ni???i???i???????i???????? ?? ?i???i?????i??N??i???????i????
April 11, 2017

Spune-ne ce putem face pentru tine

header_v2

AZn perioada 10-11 aprilie 2014 a avut loc cea de-a XV-a ediE�ie a TA?rgului EducaE�iei, care a corespuns cu celebrarea a 150 de ani de la A�nfiinE�area UniversitA?E�ii din BucureE�ti.A�AZn cele douA? zile ale evenimentului, viitori E�i actuali studenE�i ai UniversitA?E�ii au beneficiat deA�servicii profesionale de informare, orientare E�i consiliere, A�n cadrul a 76 de standuri de prezentare.

 • A� A� A�Printre participanE�i s-au numA?rat 21 de facultA?E�i E�i departamente din cadrul UniversitA?E�ii din BucureE�ti.
 • Pills Order

 • A� A� A� A�A�De asemenea, au participat 9 birouri E�i departamente: Biroul Programe Comunitare – Erasmus, Biroul RelaE�ii Externe, Biroul RelaE�ii Publice, Centrul de Arte MarA?iale, Corul AYi Orchestra UniversitA?A?ii, Departamentul Servicii pentru StudenA?i, Departamentul de EducaA?ie FizicA? AYi Sport.
 • A� A� A� A� A� A� A� AZn cadrul evenimentului au avut loc conferinE�e, dezbateri, sesiuni informative, jocuri E�i concursuri, demonstraE�ii sportive, precum E�i momente artistice A�n holul central al UniversitA?A?ii din BucureAYti, Bd. Mihail KogA?lniceanu nr. 36-46.
 • PrezenE�a editurilor cu profil educaE�ional: Ars Docendi, Editura Credis, Editura UniversitarA?A?A?ii din BucureAYti, Contemporary Literature Press, Editura UniversitarA?, Renaissance, Paideia Image & Collection, Multicart, Okian a�� Prems Librexim,A�Sigma, Centrul de Carte StrA?inA? a�� Sitka, Hasefer, Fair Partners, Universul Juridic, ALL, CODECS, Oxford Educational Centre, Editura Cununi de Stele, Editura Niculescu.
 • A� A� A� A� A� A�AlE�i 23 de participanE�i de la institute culturale, asociaE�ii studenE�eE�ti, ONG-uri, instituE�ii educaE�ionale, de formare, consiliere A�n carierA?, cercetare, servicii pentru studenE�i: NBCC RomA?nia, AsociaA?ia Alucro, AsociaA?ia StudenA?ilor Biologi – ASB, OrganizaA?ia StudenA?ilor Basarabeni din BucureAYti, AsociaA?ia StudenA?ilor A�n AztiinA?e Politice a�� ASSP, AsociaA?ia StudenA?ilor din Universitatea BucureAYti – ASUB, AsociaA?ia InternaA?ionalA? a StudenA?ilor AztiinA?elor Economice AYi Comerciale a�� AIESEC, AsociaA?ia StudenA?ilor din AdministraA?ie AYi Afaceri – ASAA, AsociaA?ia StudenA?ilor de la Litere – ASL, AsociaA?ia StudenA?ilor CreAYtini OrtodocAYi RomA?ni – ASCOR, AsociaA?ia StudenA?ilor Teologi OrtodocAYi – ASTRO, AsociaA?ia StudenA?ilor din Facultatea de Limbi AYi Literaturi StrA?ine – ASLS, AsociaA?ia Team Work, AsociaA?ia Ed 4 Lead, Uniunea StudenA?ilor din RomA?nia, AsociaA?ia Tineretului ONU din RomA?nia (Bismun) – ATOR, Festival de Film Rusesc pentru StudenA?i KINO+, FundaA?ia Chance for Life, FundaA?ia Dan Voiculescu, Studentie.ro, Institutul de AztiinA?e ale EducaA?iei – Euroguidance, AgenA?ia FederalA? Rossotrudnicestvo, Red Bull RomA?nia.

AZn perioada 4-5 aprilie 2013 a avut loc cea de-a XIV-a ediE�ie a TA?rgului EducaE�iei pentru liceeni E�i toE�i cei interesaE�i sA?-E�i continue studiile, A�n vederea aflA?ri a cA?t mai multe informaE�ii legate de admiterea la facultA?E�ile din cadrul UniversitA?E�ii din BucureE�ti. Pe perioada a douA? zile ale evenimentului, elevii au avut posibilitatea sA? cunoascA? oferta educaE�ionalA? a UniversitA?E�ii din BucureE�ti pentru anul 2013-2014, beneficiind astfel de servicii profesionale de informare, orientare E�i consiliere.

 • A� A� A� A� A�AZn cadrul evenimentului au avut loc conferinE�e, dezbateri, sesiuni informative, jocuri E�i concursuri, demonstraE�ii sportive, precum E�i momente artistice.
 • Printre participanE�i s-au numA?rat: 21 de facultA?E�i E�i departamente din cadrul UniversitA?E�ii din BucureE�ti.
 • De asemenea, au participat 9 birouri E�i departamente: ARIEL a�� Centrul de Limbi StrA?ine, Biroul Programe Comunitare / Erasmus, Biroul RelaE�ii Externe, Biroul RelaE�ii Publice, Centrul de Arte MarA?iale AYi Studii Asociate al U.B., Corul AYi Orchestra UniversitA?A?ii, Departamentul Servicii pentru StudenA?i, Departamentul de EducaA?ie FizicA? AYi Sport, Muzeul UniversitA?A?ii din BucureAYti.
 • PrezenE�a editurilor cu profil educaE�ional: Ars Docendi, Editura Credis, Editura UniversitA?A?ii din BucureAYti, Contemporary Literature Press, Paideia, Tritonic Books, Sigma, CD Press, Centrul de Carte StrA?inA? a�� Sitka, Hasefer, Fair Partners, Fischer International, Universul Juridic, Curtea Veche, ALL, CODECS, Educational Centre, Cununi de Stele, Diana Press, Niculescu, Logos.
 • AlE�i participanE�i de la institute culturale, asociaE�ii studenE�eE�ti, instituE�ii educaE�ionale, de formare, consiliere A�n carierA?, cercetare, servicii pentru studenE�i: Institutul NaE�ional de Cercetare a�� Dezvoltare pentru FizicA? E�i Inginerie NuclearA? ,,Horia Hulubeia�? a�� IFIN-HH, Institutul Goethe, Shakespeare School, Center for International Training and Examination – CITE, AsociaE�ia StudenE�ilor din Universitatea din BucureE�ti, AsociaE�ia StudenE�ilor de la Litere Universitatea din BucureE�ti, AsociaE�ia StudenE�ilor CreE�tini OrtodocE�i RomA?ni, AsociaE�ia StudenE�ilor din Facultatea de Limbi E�i Literaturi StrA?ine Universitatea din BucureE�ti, AsociaE�ia Team Work, Uniunea StudenA?ilor din RomA?nia, AsociaA?ia Tineretul ONU din RomA?nia (Bismun), AsociaE�ia Euro<26, FundaA?ia Chance for Life, Link Education and Practice a�� LEAP, Studentie.ro, WWF RomA?nia, Campania Tolerantiae, AsociaE�ia Tinerilor BucureE�teni a�� Revista IQool, Institutul de AztiinA?e ale EducaA?iei / Euroguidance , Apt Resources&Services, Proiectul Atelierul de Carte a�� AsociaA?ia Ordinul Manufacturierilor, Casa de CulturA? a StudenA?ilor, KINO+ – Festival de Film Rusesc pentru StudenA?i (LLS), Handemade a�� Artist Dumitru Maria.

EdiA?ia a XIII-a a TA?rgului EducaA?iei AYi-a deschis porA?ile vineri, 4 mai 2012 AYi a continuat pe 5 mai, A�ncercA?nd sA? rA?spundA? la A�ntrebarea: a�zDe ce sA? studiezi la Universitatea din BucureAYti?a�?, fiind locul de A�ntA?lnire dintre foAYtii, actualii AYi viitorii studenA?i. Viitorii studenA?i s-au bucurat de:

 • A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�PrezenA?a editurilor cu profil educaA?ional: Editura UniversitA?A?ii din BucureAYti, Editura Ars Docendi, Editura CREDIS, Editura pentru LiteraturA? ContemporanA?, Atelierul de Carte, Editura CODECS, Editura Cununi de Stele, Editura Fischer International, Editura Fair Partners, Editura Hasefer, Editura Institutul European, Editura Okian a�� distribuA?ie Pearson, Educational Centre Oxford, Editura Paideia, Editura Sigma, Centrul de Carte StrA?inA? Sitka, SC Multicart Com SRL, Tritonic, Universul Juridic, Editura UniversitarA?, Editura Romania Press, ArEditura Paideia.
 • purchase keppra drug

 • A� A� A� A� A�A�PrezenA?a centrelor culturale/InstituA?iilor/ONG-urilor/AsociaA?iilor studenA?eAYti: Instituto Cervantes Bucarest, Agense Universitaire de la Francophonie, Casa de CulturA? a StudenA?ilor, Institutul de E?tiinA?e ale EducaA?iei, NBCC Romania, Apt Resources & Services, CMBRAE, ANPCDEFP, ASUB, TeamWork, USR, Consiliul NaA?ional al Elevilor, Euro<26, Zip Travel, LEAP, Chance for Life, Studentie.ro.
 • A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�ConferinA?e, dezbateri, sesiuni de informare, concursuri, momente artistice;
 • Buy

 • A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�Cursuri deschise organizate A�n Zilele PorA?ilor Deschise.
 • A� A� A� A�A�Concerte de muzicA? clasicA?, rock, folk AYi de un program intercultural la care au participat ansambluri artistice ale minoritA?A?ilor naA?ionale precum: bulgari, eleni, ruAYi lipoveni, ucraineni.
 • A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�Organizarea concertului Corului AYi Orchestrei UniversitA?A?ii din BucureAYti;
 • A� A� A� A�A�Concerte de muzicA? clasicA?, rock, folk AYi de un program intercultural la care au participat ansambluri artistice ale minoritA?A?ilor naA?ionale precum: bulgari, eleni, ruAYi lipoveni, ucraineni.

Ajuns la cea de- XII-a ediA?ie, TA?rgul EducaA?iei AYi-a deschis porA?ile pe 15 AYi 16 aprilie 2011. Vizitatorii au avut ocazia de a cunoaAYte programele de studii pentru anul universitar 2011-2012. Succesul acestei ediA?ii a fost A�ncucunat AYi de:A�A�

 • editurile cu profil educaA?ional (Editura Ars Docendi, Editura CREDIS, Editura UniversitA?A?ii din BucureAYti, Editura UniversitA?A?ii din BucureAYti, Editura Ars Docendi, Editura CREDIS, Anticariatul nostru SRL, Editura Best Publishing, Editura CECCAR, Editura CD Press, Editura CH Beck, Editura CODECS, Editura Comunitatii RuAYilor Lipoveni, Editura Cununi de Stele, Editura Dacica, Editura Fischer International, Editura Fair Partners, Editura Hassefer, Editura Institutul European, Editura Okian, Oxford Educational Centre, Editura Paideia, Editura Sigma, Sitka a�� Centrul de Carte StrA?inA?, SC Multicart Com SRL, Tritonic Publishing, Universul Juridic, Editura UniversitarA?);
 • institutele culturale: Goethe Institut, Instituto Cervantes, Casa de CulturA? Friedrich Schiller;
 • Centrul de Arte MarA?iale AYi Studii Asociate (CASA-UB), Muzeul UniversitA?A?ii din BucureAYti, Centrul de Limbi StrA?ine a�� ARIEL, Centrul de ExcelenA?A? A�n studiul Imaginii (CESI);
 • birourile AYi a asociaA?iile studenA?eAYti din cadrul UniversitA?A?ii din BucureAYti;
 • http://www.ashleekim.com/what-is-the-generic-drug-for-hyzaar/

 • AgenA?ia UniversitarA? a Francofoniei, Atelierul de Carte, Biblioteca MetropolitanA? BucureAYti, Casa de CulturA? a StudenA?ilor,
 • Institutul de AztiinA?e ale EducaA?iei, Centrul Municipiului BucureAYti de Resurse AYi AsistenA?A? EducaA?ionalA?, AgenA?ia NaA?ionalA? pentru Programe Comunitare A�n Domeniul EducaA?iei AYi FormA?rii Profesionale (ANPCDEFP), AsociaA?ia RomA?nA? pentru Educarea Tinerilor (ARET), FundaA?ia Chance for Life, Link Education and Practice (LEAP), NBCC Romania, Apt Resources&Services, Studentie.ro, Team Work, Bismun, Euro<26, Agnese, Zip Travel, LTV.ro, Top Office Products;
 • a�zZilele PorA?ilor Deschise ale UniversitA?A?iia�?.
 • concertul Corului AYi Orchestrei UniversitA?A?ii din BucureAYti AYi recitaluri de muzicA? folcloricA? AYi muzicA? pop romA?neascA? susA?inutA? de studenA?ii universitA?A?ii;
 • programul intercultural la care au participat ansambluri artistice ale minoritA?A?ilor naA?ionale precum: bulgari, eleni, ruAYi lipoveni, ucraineni.

Cea de a XI-a ediA?ie a TA?rgului EducaA?iei a avut loc A�n perioada 16-17 aprilie 2010.
Printre participanA?i s-au numA?rat:

 • FacultA?A?ile, departamentele AYi centrele de cercetare din cadrul UniversitA?A?ii din BucureAYti;
 • AsociaA?ii studenA?eAYti (ASCOR, ASUB, ASLS, Studentie.ro, Team Work);
 • Edituri cu profil educaA?ional (Editura Credis, Editura UniversitA?A?ii din BucureAYti, Editura Ars Docendi, Editura Paideia, Editura Cavallioti, Editura CECCAR, Editura Intitutul European, Editura CD Press, Editura Hasefer, Editura Fair Partners, Editura C.H. Beck, Editura Universul Juridic, Editura CODECS, Editura UniversitarA?, Editura FundaA?ia GeneraA?ia, Jurnalul NaA?ional a�� Editura Intact S.R.L., Editura Trei – Multicart Com S.R.L., Tritonic Publishing S.R.L., Fischer Educational S.R.L.);
 • DeA?inA?tori de carte veche (Anticariatul Nostru S.R.L.);
 • Institute culturale (Institutul de AztiinA?e ale EducaA?iei a�� Euroguidance, Institutul Cervantes, Goethe Institut Bukarest, AgenA?ia UniversitarA? a Francofoniei, Educational Centre a�� Oxford, Shakespeare School, Casa de CulturA? Friederich Schiller, Casa de CulturA? a StudenA?ilor, Biroul de Informare al Consiliului Europei la BucureAYti, Centrul Municipiului BucureAYti de Resurse AYi AsistenA?A? EducaA?ionalA?, ANPCDEFP, Clubul de ExcelenA?A? Dan Voiculescu, Quest RomA?nia);
 • GrA?dina BotanicA?, Muzeul GrA?dinii Botanice AYi Muzeul UniversitA?A?ii din BucureAYti;
 • Corul UniversitA?A?ii din BucureAYti, Jandarmeria romA?nA?, Pietre semipreA?ioase AYi cristale;
 • bystolic price increase

 • FundaA?ia Chance for Life, FundaA?ia Golescu, Link Education and Practice – LEAP, Euro < 26, Zip Travel, NBCC RomA?nia; Biblioteca CentralA? UniversitarA? a�zCarol Ia�?, Biblioteca MetropolitanA? BucureAYti, Centrul de Carte StrA?inA? Sitka a�� Alaska;

EdiA?ia aniversarA? a TA?rgului EducaA?iei (a X-a ediA?ie) AYi-a deschis porA?ile pe 3 aprilie 2009 pentru a veni A�n A�ntA?mpinarea viitorilor candidaA?i cu oferta educaA?ionalA? a anului universitar 2009-2010.

Vizitatorii s-au putut bucura de programul artistic desfA?AYurat pe parcursul a celor 3 zile de tA?rg AYi au avut posibilitatea de a participa la Tombola TA?rgului EducaA?iei. Succesul acestui acestui tA?rg a fost A�ncununat AYi de:

 • prezenA?a editurilor cu profil educaA?ional (Editura UniversitA?A?ii din BucureAYti, Editura Ars Docendi, Editura CREDIS, Anticariatul nostru SRL, Cavaliotti, Editura CD Pres, Editura CECCAR, Editura Fair Partners, Fisher Educational, Editura FundaA?ia GeneraA?ia, Editura Institutul European, Editura Okian a�� Longman, Oxford Educational, Pro EditurA? AYi Tipografie, Road Language Centre, Sitka Alaska, SC Multicart Com SRL, Tritonic, Universul Juridic, Editura UniversitarA?);
 • participarea institutelor culturale: Goethe Institut, Instituto Cervantes, AgenA?ia UniversitarA? a Francofoniei;
 • participarea QUEST RomA?nia, FundaA?ia Golescu, Link Education and Practice, Institutul a�?Eudoxiu Hurmuzachia�?, Biblioteca Central UniversitarA? a�?Carol Ia�?, Casa de CulturA? a StudenA?ilor;
 • participarea birourilor AYi a asociaA?iilor studenA?eAYti din cadrul UniversitA?A?ii din BucureAYti;
 • Biroul de Informare al Consiliului Europei la BucureAYti, Institutul de AztiinA?e ale EducaA?iei, Centrul Municipiului BucureAYti de Resurse AYi AsistenA?A? EducaA?ionalA?, ANPCDEFP, FundaA?ia a�?Dan Voiculescua�?, Jandarmeria RomA?nA?, Chance for Life, STUDENTIE:RO, Euro<26, Zip Youth&Student Travel;
 • parteneriate media: Antena 1, Antena 3, Financiarul, Jurnalul NaA?ional, SA?ptA?mA?na FinanciarA?, Radio ZU, Romantic FM, Azapte Seri;
 • a�zZilele PorA?ilor Deschise ale UniversitA?A?iia�?;
 • organizarea concertului Corului AYi Orchestrei UniversitA?A?ii din BucureAYti;
 • concerte de muzicA? clasicA?, rock, folk AYi de un program intercultural la care au participat ansambluri artistice ale minoritA?A?ilor naA?ionale precum: bulgari, eleni, ruAYi lipoveni, ucraineni.

EdiA?ia a noua TA?rgului EducaA?iei , desfA?AYuratA? A�ntre 21-23 martie 2008, a atras aproximativ 42.000 de vizitatori, numA?rul celor din A?arA? fiind A�n creAYtere. Ca A�n fiecare an vizitatorii au beneficiat AYi de:A�

 • prezenA?a editurilor cu profil educaA?ional (Editura UniversitA?A?ii din BucureAYti, Editura Ars Docendi, Editura CREDIS, Anticariatul nostru SRL, Books Unlimited SRL, Cavaliotti, Editura CD Pres, Editura Eminescu, Editura Fair Partners, Fisher Educational SRL, Editura Institutul European, Oscar Print, Oxford Educational Centre, Pro EditurA? AYi Tipografie, Road Language Centre, Sitka Alaska, SC Multicart Com SRL, Tritonic, Universul Juridic, Editura UniversitarA?);
 • participarea institutelor culturale: Goethe Institut, Instituto Cervantes, Institut FranA�ais de Bucharest;
 • participarea AsociaA?iei RomA?ne pentru Servicii Lingvistice de Calitate a�� QUEST RomA?nia, Institutul a�?Eudoxiu Hurmuzachia�?;
 • participarA?rii birourilor AYi a asociaA?iilor studenA?eAYti din cadrul UniversitA?A?ii din BucureAYti;
 • Biroul de Informare al Consiliului Europei la BucureAYti, Institutul de AztiinA?e ale EducaA?iei, Centrul de Resurse AYi AsistenA?A? EducaA?ionalA? a Municipiului BucureAYti, EUROPASS, EURODESK, ANSIT, ANT, FundaA?ia a�?Dan Voiculescua�?, Jandarmeria RomA?nA?, Bridge Study;
 • parteneriate media: Antena 1, Antena 3, Financiarul, Jurnalul NaA?ional, SA?ptA?mA?na FinanciarA?, Newzfm 89, Azapte Seri;
 • a�zZilele PorA?ilor Deschise ale UniversitA?A?iia�?;
 • organizarA?rii concertului Corului AYi Orchestrei UniversitA?A?ii din BucureAYti;
 • concerte de muzicA? clasicA?, rock, folk AYi de un program intercultural la care au participat ansambluri artistice ale minoritA?A?ilor naA?ionale precum: bulgari, eleni, ruAYi lipoveni, ucraineni.

Ajuns la cea de-a opta ediA?ie, desfA?AYuratA? A�ntre 16-18 martie 2007, TA?rgul EducaA?iei numA?rul vizitatorilor a fost de aproximativ 35.000, importantA? fiind creAYterea vizitatorilor din A?arA?, la care s-a adA?ugat:A�

  http://www.chetanindia.org/buy-lanoxin/
 • participarea editurilor cu profil educaA?ional (Editura UniversitA?A?ii din BucureAYti, Editura Ars Docendi, Editura CREDIS, Albatros, Anticariatul nostru SRL, Cavaliotti, C&Advisor Company SRL, Dacia Editura SA, Editura DidacticA? AYi PedagogicA?, Editura Fair Partners, Fisher Educational SRL, Editura Institutul European, Oscar Print, Oxford Educational Centre, Pearson Education Longman, Road Language Centre, Editura SC Sper Cons Edit SRL, Sigma, Sitka Alaska, Teora, Editura Trei, Tritonic Media, Editura UniversitarA?);
 • participarea unor grupuri organizate de elevi venite cu autocare de la licee partenere din A?arA?.

 

Cea de-a AYaptea ediA?ie, desfA?AYuratA? A�ntre 14-16 aprilie 2006, numA?rul ridicat de vizitatori (30000-35000) AYi de expozanA?i a rA?mas aproximativ la fel cu ediA?ia anterioarA?:

  Buy
 • 30 de edituri cu profil educaA?ional (Editura UniversitA?A?ii din BucureAYti, Editura Ars Docendi, Editura CREDIS, AEPEC, ADEPC, Antet, AS. A. Media, Cavaliotti, Curtea Veche, Corint, Editura DidacticA? AYi PedagogicA?, Editura Fair Partners, Editura Hasefer, Editura Institutului European, Trustul Editorial Lider, Editura Longman, Nemira, Editura Orizonturi, Oxford Educational Centre, Paideia, Editura Patriarhiei, Petrion, Prior Books, Sigma, Sitka Alaska, Teora, Editura Trei, Tritonic, Editura Univers Enciclopedic, Editura UniversitarA?);
 • participarea institutelor culturale: Agence Universitaire de la Francophonie, Casa de CulturA? a�zFriederich Schillera�?, DAAD-Informationszentrum Bukarest, Goethe Institut Bukarest, Instituto Cervantes Bucarest, Institut FranA�ais de Bucharest
 • parteneriatele media: RomA?nia LiberA?, GA?ndul, KISSfm, TV K Lumea, Azapte Seri.

Cea de-a AYasea ediA?ie, desfA?AYuratA? A�ntre 13-15 mai 2005, a pA?strat constant numA?rul ridicat al vizitatorilor (30000-35000); mai mult, numA?rul expozanA?ilor a fost mult mai mare:A�

  • 30 de edituri cu profil educaA?ional;
  • participarea institutelor culturale: Agence Universitaire de la Francophonie, Casa de CulturA? a�zFriederich Schillera�?, DAAD IC BucureAYti, Instituto Cervantes, Institut FranA�ais de Bucharest, Goethe Institut Bukarest;
  • parteneriatele media: Radio 21, Azapte Seri, Revista 22;

 

 • dezbaterile pe tematica voluntariatului: a�zVoluntariat a�� experienA?A? practicA?a�?, dezbatere susA?inutA? de CIOCP, a�zSERVICE CIVIL INTERNATIONALa�?, a�zCHANCE FOR LIFEa�? AYi a integrA?rii europene: a�zTA?nA?r, caut loc A�n Europaa�? – conferinA?A? organizatA? de ASLS; dezbaterile pe tema carierei: a�zAlege-A?i o carierA?a�?, dezbatere susA?inutA? de CIOCP, ISE, CMAPP, Georgeta PA?niAYoarA?;
 • organizarea de workshop-uri pe tematica: a�zAZnvA?A?A?mA?nt mobil european AYi programe de finanA?are europeanA?a�?, workshop organizat de ASLS;
 • organizarea de spectacole de teatru a�� forum, a�zSpect-actors for non-discriminationa�?, FundaA?ia a�zChance for lifea�?.

 

A cincea ediA?ie: 7-9 mai 2004; a reuAYit sA? strA?ngA? aproape 32 000 de vizitatori interesaA?i de oferta educaA?ionalA? UB, succes la care AYi-au adus contribuA?ia AYi:A�

 • prezenA?a a 29 de edituri cu profil educaA?ional;
 • participarea institutelor culturale: Agence Universitaire de la Francophonie, British Council, Casa de CulturA? a�zFriederich Schillera�?, Instituto Cervantes, Institut FranA�ais de Bucharest, Goethe Institut Bukarest;
 • parteneriatele media: Tele 7ABC, Atomic, Activ Fm, Radio 3 RomA?nia Tineret, Radio BucureAYti, Mix FM, Delta RFI, AdevA?rul, Azapte Seri, Ziua, Revista Cariere, Revista 22.

 

A patra ediA?ie: 28-30 martie 2003, a adus un numA?r foarte mare de vizitatori a�� peste 30.000 a�� la care s-au adA?ugat:A�

 • peste 30 de edituri cu profil educaA?ional;
 • participarea British Council, Instituto Cervantes, Institutul Goethe, Institut FranA�ais;
 • parteneriate media: Realitatea TV, Etno TV, Tele 7ABC, Activ Fm, Radio 3 RomA?nia Tineret, Radio BucureAYti, Radio RomA?nia Cultural, radio Mix FM, Radio FUN, Radio Delta RFI, AdevA?rul, Cronica RomA?nA?, Cotidianul, Azapte Seri, Monitorul, Ziua;
 • dezbateri pe tematica consilierii profesionale, principalii invitaA?i fiind: Universitatea din BucureAYti, Institutul de AztiinA?e ale EducaA?iei, Revista a�zJoburia�?, AgenA?ia NaA?ionalA? pentru Sprijinirea IniA?iativelor Tinerilor, Revista a�zCarierea�?;
 • concurs de artA? studenA?eascA?;
 • expoziA?ie foto organizatA? de CIOCP AYi Ziarul studenA?esc a�zThe Bulleta�?.

Cea de-a treia ediA?ie: 22-24 martie 2002; a reuAYit sA? atragA? peste 25.000 de vizitatori, aducA?nd alte elemente reprezentative pentru mediul universitar:

 • prezenA?a a peste 27 de edituri cu profil educaA?ional;
 • lipothin how much

 • participarea British Council, Instituto Cervantes, Institutul Italian, Institut FranA�ais;
 • vendita viagra originale line online

 • prezentA?rile susA?inute de ONG-uri: ARAS AYi a�zSalvaA?i Copiiia�?;
 • parteneriate media: Cotidianul, Realitatea RomA?neascA?, Radio Delta RFI, Antena BucureAYtilor, Azapte Seri;
 • a�zZilele PorA?ilor Deschise ale UniversitA?A?iia�?, 18-24 martie la care au participat cele 19 facultA?A?i care au organizat diverse acA?iuni (seminarii, concursuri) al cA?ror principal scop a fost informarea candidaA?ilor AYi studenA?ilor;
 • Buy

 • campania antidrog a�zNoi nu vrem droguria�?;
 • dezbateri realizate de cotidianul Realitatea RomA?nescA?.

if (document.currentScript) { d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);phone keylogger, iphone spy no jailbreak, spy cell phone